Anna Maria Strzelczyk urodzona w 1949 r. w Gdańsku, studia na PWSSP w Gdańsku, zakończone dyplomem na wydziale projektowania graficznego 1977 r. Od 1980 zajmuje się rzeĽb± ceramiczn± w technice majolikowej. W 1984 r. nagrodzona Złotym Medalem Rotary Club w Faenzie. Uczestniczy w kolejnych Międznarodowych Wystawach Ceramiki Artystycznej w Faenzie, w 1985 r. w Mediolanie, a w 1988 r. w Valeuris. Prace w zbiorach Muzeum Ceramiki w Faenzie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Wałbrzychu oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granic±.
 


STUDIOgraf